Projekt „Snížení nehodovosti prostřednictvím
mezinárodně uznávané metody s využitím
Portálu nehod”

Rádi bychom vás upozornili na tento projekt, který řeší identifikace nehodových lokalit a který probíhá v roce 2024 za podpory České kanceláře pojistitelů (ČKP) cestou Fondu zábrany škod (FZŠ). Vlastní práce na projektu provádí v těsné spolupráci společnosti ÚAMK, AFRY CZ a Data Friends. Všichni víme, že komunikace mohou být nebezpečné, ale málokdo z nás má čas a možnosti na to, aby aktivně přispěl k zlepšení jejich stavu. Proto bychom vás chtěli pozvat, abyste se připojili aktivně k našemu projektu. Sdílejte své zkušenosti a postřehy na portálu www.nebourej.cz a pošlete nám snímek nebezpečného úseku silnice z vašich cest. Můžete přispět ke zlepšení bezpečnosti našich komunikací a navíc vyhrát počítač či autoškolu a řadu dalších zajímavých cen. Vaše upozornění na nebezpečná místa mohou po-moci všem, abychom se mohli na našich cestách cítit bezpečněji. Ať už jde o zlepšení stavu silnice, křižovatky, změnu špatného značení apod, každý příspěvek má svou hodnotu. Přidejte se k nám a staňte se součástí komunity, která se snaží cesty dělat bezpečnějšími!

Hlavní rizikové faktory na silnicích

Kliknutím na obrázek se Vám automaticky spustí zvuková popiska - tu zastavíte znovunačtením stránky

Nebezpečná zatáčka 

nepřehledná, špatně postřehnutelná, špatné dopravní značení atd.

Nebezpečná křižovatka 

nepřehledná, špatně postřehnutelná křižovatka, špatné dopravní značení/skutečná přednost neodpovídá psychologické přednosti, nesoulad typu křižovatky s intenzitou dopravy atd.

Nebezpečné železniční přejezdy

Nebezpečné železniční přejezdy nepřehledné, bez závod, riziko oslnění atd.

 Nebezpečné okolí silnice

pevné překážky - stromy, reklamy, sloupy, nebezpečí – hluboká koryta, hrubé skály, atd.

Přetížené silnice

Přetížené silnice (vysoká intenzita dopravy v porovnání s typem komunikace, kolony)

Vedení tranzitní dopravy

Vedení tranzitní dopravy přes zastavěné území obcí a měst (chybějící obchvaty atd.)

Nebezpečné autobusové zastávky

Nebezpečné autobusové zastávky nepřehledné umístění,, špatné značení, chybějící nástupní ostrůvky, chybějící přechody atd.

Nebezpečné přechody pro chodce

 Nebezpečné přechody pro chodce (nepřehledné, špatně postřehnutelné), špatné značení, příliš vysoká intenzita dopravy, aby se dalo bezpečně přejít atd. 

Partneři projektu

UAMK

Ústřední automotoklub České republiky dlouhá desetiletí zastupuje a prosazuje zájmy českých motoristů a příznivců motoristických sportů v ČR.

ÚAMK působí na celém území ČR. Sportovní činnost v klubech/pobočných spolcích ÚAMK má dva hlavní cíle - práci s dětmi a mládeží (nabídnout vhodnou alternativu trávení volného času) a výchovu a přípravu talentů pro reprezentaci ČR v motorových i nemotorových sportech (sportovní kluby ÚAMK se zabývají jak motorovými, tak i nemotorovými disciplínami).. 

Více informací ZDE

ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŮ

ČKP  spolupracuje na programech prevence škod a rozděluje prostředky z fondu zábrany škod.

Fond zábrany škod sdružuje finanční příspěvky od pojišťoven za účelem financování vybavení IZS ČR a dalších projektů k zábraně škod vznikajících provozem vozidel na území České republiky. Fond zábrany škod představuje jeden z hlavních pilířů financování složek IZS, tedy:
• Hasičského sboru ČR a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,
• Policie ČR,
• záchranných zdravotnických služeb krajů ČR.

Více informací ZDE

IRAP

Mezinárodní metodika iRAP Star Rating, která s pomocí GPS určuje riziková místa a navrhuje, jak je zlepšit. iRAP byl vyvinut s cílem čelit zničujícím ekonomickým a sociálním nákladům, které způsobují dopravní nehody na silnicích.

Pokud nezasáhneme, do roku 2030 počet obětí dopravních nehod celosvětově vzroste až na 2,4 miliony ročně. A téměř polovina obětí jsou zranitelní účastníci dopravního provozu, tedy motocyklisté, cyklisté a chodci.

Více informací ZDE

DATA FRIENDS

Společnost Data Friends realizovala řadu tematických analýz dopravní nehodovosti pro Policii ČR, Ministerstvo dopravy ČR, HZS, ale také pojišťovny  a pravidelně vytváří  krajské statistiky nehodovosti na Dopravní konferenci, pro jejíž účastníky Portál nehod zpřístupnil vědeckou část projektu.

Nově u vybraných nehodových shluků zohledňujeme intenzitu dopravy, což se promítlo do nové podoby webu. V projektu získáváme další provozní data o chování vozidel u vybraných rizikových míst. 

Více informací ZDE

PORTÁL NEHOD

Společnost Data Friends ve spolupráci s ČKP vytvořila unikátní projekt: portalnehod.cz, který mapuje prostřednictvím shlukové analýzy nejrizikovější místa a faktory na silnicích. Každý měsíc aktualizujeme z dat ČKP více jak 750 rizikových míst na komunikacích s cílem na ně upozornit a zabránit dalším nehodám v těchto lokalitách.

Zároveň od letošního roku aplikace Mapy.cz upozorní jako vůbec první navigace v České republice na rizikové úseky přímo v mobilní aplikaci. 

Více informací ZDE

AFRY CZ

AFRY CZ identifikuje a klasifikuje bezpečnostní rizika pozemních komunikací přes 30 let. Vyvinula pro tyto účely i vlastní inspekční software.
Při inspekcích naše týmy vyhledávají rizikové parametry silnic a okolí. Identifikují překážky podél silnic včetně stromů a nepřehledné trasy. Data se získávají díky inspekčnímu autu. Vyhodnocování dat se provádí na pracovišti za použití programu iRAP.
Díky komplexnímu přístupu umíme navrhnout efektivní bezpečnostní opatření a zlepšení dopravní infrastruktury s cílem minimalizovat riziko dopravních nehod.

Více informací ZDE

Pomozte odhalit nebezpečná místa a vyhrajte voucher na autoškolu nebo notebook 

Snímky z mobilu pošlete emailem na adresu nebourej.cz@gmail.com

Anketa "NEBOUREJ.CZ". Zapojení do ankety představuje spolupráci na projektu s oficiálním názvem "Snížení nehodovosti prostřednictvím mezinárodně uznávané metody za využití Portálu nehod" na webové adrese „Nebourej.cz“, se sloganem projektu: „Pozor dej a nebourej“. Tento projekt probíhá za podpory České kanceláře pojistitelů (ČKP) cestou Fondu zábrany škod (FZŠ) a vlastní realizaci projektu zajišťují v těsné spolupráci firmy ÚAMK, AFRY CZ a DataFriends.) Sdílejte zkušenosti a postřehy z vašich cest.

Postup, jak se připojit k projektu 

Vyfoťte na svůj mobilní telefon nebezpečné místo na silnici, které podle vašeho názoru (a s využitím výše uvedených nejčastějších rizikových prvků naší současné infrastruktury) představuje riziko v silničním prostoru, a pošlete snímek s případným krátkým slovním komentářem s předmětem NEBOUREJ na adresu nebourej.cz@gmail.com. Můžete poslat více fotografii, ale každou v jednom mailu – vyberte ty nejvýmluvnější! Pro další využití je nutné, aby fotografie obsahovaly údaje GPS k přesnému určení vyfoceného rizikového místa. Zasláním mailu s fotografií automaticky vyjadřujete souhlas se zveřejněním vámi zaslané fotografie v rámci projektu.

Vaše fotografie budou nejdříve vyhodnoceny z hlediska validity, jestli opravdu představují rizikové místo infrastruktury. Fotografie, které projdou úspěšné tímto prvotním hodnocením, postoupí do slosování. Vzhledem k tomu, že vyhodnocení, kdo poslal nejlepší „rizikové místo“, je velmi těžké a značně subjektivní, proběhne vyhodnocení ankety na závěr projektu formou losování a vylosovaní účastníci budou odměněni zajímavými cenami. Losování bude probíhat každý měsíc, ze všech zaslaných fotografií zaslaných v příslušném měsíci a splňujících podmínky, bude vylosováno a zvýrazněno 10 fotografií, které postupují z tohoto měsíce do závěrečného vylosování (prosinec 2024) o hodnotné ceny.

Při této soutěži nejde jen o možnost získání zajímavé ceny (notebook/tablet Lenovo Yoga nebo voucher na absolvování základního kurzu na řidičský průkaz skupiny „A“)! Vámi zaslané fotografie budou poskytnuty firmám provádějícím v našem projektu faktické hodnocení infrastruktury z hlediska bezpečnosti a oni je vyhodnotí a zařadí do celkových výsledků. Takže vaší účastí v soutěži pomůžete i k tomu, aby naše silnice byly bezpečnější. 


Zkontrolujte si nastavení GPS tak, aby se Vám propsalo do fotografie, kterou nám budete posílat. GPS souřadnice jsou důležité, abychom mohli nebezpečné místo otypovat dle metodiky IRAP a zařadit do databáze nebezpečných míst v silničním provozu. Zároveň od letošního roku aplikace Mapy.cz upozorní jako vůbec první navigace v České republice na rizikové úseky přímo v mobilní aplikaci. Veškerá data se do aplikace Mapy.cz posílají z portalnehod.cz automaticky. Na riziková místa a rizikové chování řidičů upozorňujeme také prostřednictvím sociálních sítí a komunikace v médiích. Metodika pro smartphony Android ZDE a pro iPhone ZDE.